Prisma P&O timmert stevig aan de weg binnen uw organisatie

Het P&O-landschap is sterk aan het veranderen. Er komt steeds meer wetgeving die ervoor zorgt dat de verantwoordelijkheid van de werkgever toeneemt. Zo dien je o.a. zorg te dragen voor herplaatsing en scholing van medewerkers. Daarnaast wijzen alle signalen erop dat de arbeidsmarktkrapte weer aan het toenemen is.

Prisma Advies P&O helpt ondernemers en werkgevers met het vormgeven van hun personeelsbeleid op strategisch niveau. Dit betekent dat het beleid ook daadwerkelijk gaat bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Hoe meten wij dat? Toename van de klant- en medewerkerstevredenheid, minder ongewenst verloop, verlaging van het ziekteverzuim etc.

Hoe werkt dat nu precies?
Prisma P&O brengt (potentieel) talent binnen de organisatie in kaart, daarnaast zorgt zij dat het duidelijk wordt welke doelstellingen vanuit P&O gerealiseerd dienen te worden. Kijkend naar het aanwezige potentieel binnen de organisatie en de te realiseren doelstellingen, maken wij een op maat geschreven plan van aanpak en starten we direct met implementeren, zodat de resultaten direct zichtbaar worden. We nemen hier alle aspecten in mee, denk hierbij aan subsidies, scholing, contracten, beleid, W&S, outplacement etc.

Wie zijn wij?
Wij zijn Astrid en Nicole. Twee gedreven P&O-adviseurs met ieder zijn eigen specialisme. Wij adviseren op het gebied van Loopbaan & Mobiliteit en Personeelsmanagement & Beleid

 

 

 

 

Astrid Verburg

06 - 55 36 42 33

a.verburg@prisma-advies.nl

Astrid_Verburg_155x161  

 

 

 

 

Nicole de Lange

06 - 83 24 22 79

n.delange@prisma-advies.nl

 Nicole_deLange_155 x 161  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Ontwikkeling van uw personeelsbeleid en -strategie.
  • Advies en ondersteuning op het gebied van ontslag en outplacement.
  • Advies en ondersteuning op het gebied van mobiliteitsvraagstukken.
  • Advies en ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 
  • Advies en ondersteuning op het gebied van assessments.
  • Vraagbaak voor al uw vragen op het gebied van wet- en regelgeving.
  • Toetsen van uw huidige personeelsbeleid door middel van een eenvoudige P&O scan.
  • Een flexible P&O- en loopbaanadviseur verbonden aan uw bedrijf.  

Prisma Personeel & Organisatie is een efficiënte en betrouwbare partner. Wij hebben oog voor zowel het zakelijke geheel als de menselijke details. Bij kwesties die nu spelen of die u voor de toekomst voorziet, kunt u ons in vertrouwen raadplegen en rekenen op onze daadkrachtige en praktische aanpak. 

 

 Loopbaanbegeleiding - Mobiliteitsvraagstukken - Duurzame inzetbaarheid -
Assessments - Strategisch Personeelsbeleid - Werving & Selectie advies -

Wet- & regelgeving - P&O Scan - Ontslag & Outplacement begeleiding - P&O Abonnement