Raymond Zutt, eigenaar Free-D-Sign, Warmenhuizen

'Minder ondernemen op gevoel, meer op onderbouwing'

Raymond Zutt: "In 2015 deed ik als eigenaar van Free-D-Sign een bedrijfsovername, die werd begeleid door twee specialisten van de Prisma Advies Groep. Toen moest er dus van twee bedrijven één onderneming worden gemaakt. Die nieuwe organisatie kwam natuurlijk niet zomaar van de grond en daarom gingen we in gesprek met Erik Snellaars, adviseur organisatieontwikkeling, aangesloten bij diezelfde Prisma Advies Groep.

Meetbare doelen formuleren

Foto Team Free-D-SignWe hadden meteen een klik en Erik zette met ons een ontwikkelingstraject op de rails volgens zijn Triple A methode: behoeften in kaart brengen, met het team meetbare doelen formuleren en daarmee aan de slag gaan. En dat alles binnen een vooraf afgesproken termijn.
De reacties van de medewerkers waren in het begin behoorlijk divers. “Ja hallo, moeten wíj nou duidelijk gaan maken wat er moet gebeuren?”, kregen we bijvoorbeeld te horen. Hier en daar bestond ook vast wel wat spanning over de eigen positie. Maar uiteindelijk heeft iedereen er iets aan gehad en vond men het leuk om te doen. Dat kwam zeker ook door de manier waarop Erik te werk ging. Recht voor z’n raap, praktisch, gewoon op z’n Noord-Hollands en met humor.

Organisatiedoelstellingen gerealiseerd

Onze doelstellingen hebben we met vlag en wimpel gehaald, al zijn die in het loop van het traject natuurlijk wel steeds wat bijgestuurd. Organisatieontwikkeling is voor een groeiend bedrijf nu eenmaal een doorlopend mechanisme. Eriks rol daarbij was vooral spiegelen of onze acties overeenkwamen met de doelen die we voor ogen hadden. Er zijn functies gewisseld en taken verschoven, en dat heeft geleid tot een goedlopende organisatie, waarin processen anders zijn ingericht en duidelijk is wie wat doet.

Praktische handvatten voor ondernemers

De begeleiding van Erik heeft het ondernemen voor mij een stuk makkelijker gemaakt. Ik heb in een versneld tempo leren loslaten en dat Foto Free D Sign Jumbois bijzonder prettig. Verder heeft hij mij handvatten gegeven waardoor ik onderbouwd beslissingen kan nemen, in plaats van op gevoel. Zo hebben we een helder marketingbeleid opgezet met budgetten en voorwaarden. Op basis daarvan kan ik bijvoorbeeld sponsoraanvragen zakelijker beoordelen. Ook kan ik afgewogen besluiten nemen over investeringen, omdat onze begroting en doelstellingen op elkaar zijn afgestemd.

De meerwaarde van Prisma

De inzet van Erik heeft voor Free-D-Sign dus grote toegevoegde waarde gehad. Datzelfde kan ik trouwens ook zeggen over de andere Prisma-adviseurs. Deze club heeft ondernemers in Noord-Holland veel expertise te bieden. En snel!"