Houdbaar Ondernemen,
uw MVO kansen benutten! 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; liggen er ook kansen voor uw bedrijf? Goede vraag en mijn antwoord is, dat ik ervan overtuigd ben, dat er ook voor úw bedrijf kansen liggen. Kansen om met een Maatschappelijk Verantwoorde manier van Ondernemen meer omzet te realiseren én minder kosten te maken. Het resultaat van Houdbaar Ondernemen is een bijdrage aan een gezonde planeet en meer winst voor uw onderneming.

Duurzaamheid is een containerbegrip. Dit woord wordt regelmatig (mis)(ge)bruikt om er zelf beter van te worden. Het is de Nederlandse vertaling van “sustainable”. De Zuid-Afrikanen spreken van “volhoudbaarheid” en dat spreekt mij meer aan. Zelf heb ik gekozen voor “Houdbaar Ondernemen”, een manier van ondernemen die altijd kan blijven doorgaan. Houdbaar Ondernemen maakt niet de bodemschatten van de wereld op. Houdbaar Ondernemen zorgt voor hergebruik van materieel. Afval niet verbranden als restafval, wel gescheiden inzamelen en hergebruiken als nieuwe grondstof. In plaats van het consumeren in een consumptiemaatschappij, zorgt houdbaar ondernemen voor een circulaire maatschappij. Producenten denken bij de productie na over hoe de grondstoffen kunnen worden hergebruikt in het eigen fabricageproces of zoeken naar partners die het oude product op één of andere manier hergebruiken.

Het resultaat van Houdbaar Ondernemen is een bijdrage aan een gezonde planeet en meer winst voor uw onderneming. Spreekt deze manier van ondernemen u ook aan? Neem contact met mij op en in een oriënterend gesprek bekijken we samen welke kansen er voor uw bedrijf liggen te wachten!

 

Lex_deKruif_155x161 example

Lex de Kruif

Adviseur MVO

06 - 469 67 469

Fritz Conijnlaan 26
1815 DT Alkmaar