Geld verdienen door de juiste rapportages

Met de juiste inzichten in uw bedrijf kunt u de juiste beslissingen nemen zodat de winstgevendheid van uw bedrijf toeneemt.

Ik kan u helpen om inzicht te krijgen in onderstaande vragen:
  • Waar lekt er geld onnodig weg in uw bedrijf?
  • Levert uw medewerker zijn geld op?
  • Leveren uw producten het gewenste resultaat op?
  • Leveren uw machines het gewenste resultaat op?
  • Waar wordt het geld verdiend in uw bedrijf?


Winst maken

Winst maken is een belangrijk doel voor uw bedrijf. Ten eerste omdat winst de continuïteit van uw onderneming garandeert. Ten tweede omdat winst mogelijkheden biedt tot groei.
De winstgevendheid van uw onderneming is afhankelijk van het nemen van de juiste beslissingen en het juist uitvoeren van de genomen beslissingen.

Als u goed inzicht krijgt in uw bedrijfsprocessen, door een uitvoerige managementrapportage, kunt u waar nodig uw processen verbeteren zodat de winstgevendheid van uw onderneming toeneemt. Precies op dit werkveld ligt mijn specialisatie.

Doordacht beslissen

Binnen uw bedrijf worden dagelijks vele beslissingen genomen. Als het goed is, is iedere beslissing afgestemd op de doelstellingen die uw bedrijf wil bereiken. Die kunnen liggen op het vlak van onder andere winst, omzet, personeel, groei. Een absolute must voor de juiste besluitvorming (en daarmee het behalen van maximaal rendement uit uw bedrijf) is dat u precies weet wat er binnen de organisatie gebeurt. In de filialen/vestigingen. Op de afdelingen. Binnen de productgroepen. Kortom: binnen het gehele bedrijf! Want alleen onder die voorwaarde is het mogelijk om, waar nodig, tijdig bij te sturen.

Goed inzicht

Om grip op de zaak te krijgen, is het slim om praktische en meetbare doelstellingen te formuleren. Bijvoorbeeld in de vorm van zaken als orderpercentages, uitvalpercentages en manco’s, productiecijfers, omzet- en winstbedragen. Het bepalen van die doelstellingen is het startpunt van een uitvoerige managementrapportage, een fase die ik in nauw overleg met u als ondernemer doorloop. Nog belangrijker is het om verbanden te leggen tussen de variabelen, zoals begin- en eindvoorraden, inkopen en afleveringen. Want zonder doordachte onderbouwing en logische verbanden zijn beslissingen nauwelijks meer dan ‘loterijen’.

Structureel meten van resultaat

Het is belangrijk om te inventariseren of de geformuleerde doelstellingen zijn behaald. Meten is weten gaat mij niet diep genoeg. Voor een gerichte analyse van het reilen en zeilen van uw organisatie, is het van cruciaal belang om exact te weten welke informatie gewenst is. Dit is de basis van een goed onderbouwde managementrapportage en gebeurt volgens een gestructureerd stappenplan, gebaseerd op de Balanced Scorecard, Total Quality Management en de kwaliteitscirkel van Deming (de zogeheten Plan-Do-Check-Act-cyclus).

Zo wordt er niets over het hoofd gezien en heeft u als ondernemer alle noodzakelijke informatie in handen om gerichte aanpassingen te doen, precies op de bedrijfsonderdelen waar dit gewenst is.

Wilt u ook uw resultaat verbeteren?
Overweegt u uw bedrijfsprocessen in kaart te brengen zodat u uw bedrijfsresultaat kunt verbeteren? Neemt u dan contact met mij op zodat wij in een vrijblijvend gesprek van gedachten kunnen wisselen.

  Contactbutton

 

Peter_Schouten_155x161 example

Peter Schouten

Adviseur Managementrapportages

06 - 28 90 54 64

Van Maaselandstraat 31
1693 KL Wervershoof