Energielabel van je bedrijfspand

Wist je dat de banken bij herfinanciering naar het energielabel van je kantoorpand kijken? Wist je ook dat als het lager is dan label C herfinanciering niet mogelijk is? Hoe kun je hier nu je voordeel mee doen?

We maken een kleine nuancering met betrekking tot de introductie. Immers de eisen voor energielabel C gelden voor kantoorpanden vanaf 100m2 vanaf 2023. Voor de exacte details volg de link.

Een pand, ook jouw bedrijfspand, heeft een energielabel. Dit werkt soortgelijk als het energielabel bij auto’s, autobanden en witgoed zoals de koelkast. A is het beste en hoe lager in het alfabet des te slechter de energieprestatie van het pand. Waarom is dit label nu van belang? Er zijn minstens vier goede redenen om te willen komen tot een beter energielabel:

  1. Je energieverbruik is hoger naarmate je energielabel lager is met als gevolg meer energiekosten.
  2. Wanneer het pand is gefinancierd bij een bank, zal bij herfinanciering de bank het pand alleen maar willen herfinancieren als het pand energielabel C of beter heeft (betreft alleen kantoorpanden).
  3. Bij verkoop of verhuur van het pand zal het meer opbrengen naarmate het energielabel beter is.
  4. Maatregelen kunnen nu nog rekenen op stimuleringsmaatregelen van de overheid in de vorm van energie investeringsaftrek voor de investeringen in energiebesparende maatregelen of SDE+ subsidies voor het zelf opwekken van energie.

Stel jouw pand heeft geen energielabel…, in dat geval dient een adviseur vast te stellen wat het label van jouw pand is. Onderstaande afbeelding geeft aan op basis van het bouwjaar in welk energielabel het volgens het bouwbesluit van die periode zou vallen.

Vanaf 2023 is elk kantoorpand groter dan 100 m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben.

Stel jouw pand heeft energielabel slechter dan C (panden gebouwd voor 2003). In dat geval kan Energieke Regio (onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk) advies geven over zinvolle maatregelen om wel op minimaal energielabel C te komen. Omdenken leert dat naarmate het energielabel slechter is, er des te meer besparingskansen zijn! Energieke Regio daagt je graag uit om verder te gaan dan label C en rekent graag voor je uit wat dit oplevert.

Stel je verhuurt je pand(en) met een energielabel slechter dan C en de energienota valt op de mat van de huurder. In dit geval liggen de voordelen de besparingen van maatregelen aan het pand bij de huurder en de kosten bij de verhuurder. Samenwerking is in dit geval natuurlijk de beste optie en in een goed gesprek kan wellicht een nieuw en langer lopend huurcontract worden afgesloten met een hogere huurprijs waaruit de investeringen door de verhuurder kunnen worden terugverdiend.

Stel je bent met al deze zaken niet bezig. In dat geval is een eerste adviesgesprek met een onafhankelijke adviseur van Energieke Regio een goede optie. Daarmee wordt je je bewust van een aantal zaken en wordt inzichtelijk wat je daaraan kunt doen.

Eerder werd Energieke Regio genoemd. Van belang is te weten dat Energieke Regio een onafhankelijke stichting is die wil helpen bij het verduurzamen van bestaand maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Dit doet Energieke Regio onafhankelijk, er wordt niets verkocht! Er wordt advies gegeven over wat je het beste kunt doen met jouw pand! Zelf ben ik coördinator voor Energieke Regio en help ik je graag verder.

Tot slot: Ach denk je ‘dat beetje voordeel in energiekosten, dat stelt helemaal niets voor op mijn begroting’. Soms is dat ook zo. Omzet en winst zijn van groot belang voor een ondernemer. Toch maatregelen nemen op energiegebied levert een goed gevoel in hoofd en hart op. Weten dat je goed bezig bent voor de planeet aarde en je kleinkinderen is ook heel wat waard. Een klein beetje winst aangevuld met dit rijke goede gevoel is van belang. Daarbij geldt dat elk stapje in de goede richting er één is en samen maken we dan een grote sprong.

Weet je jouw energielabel niet, heb je een energielabel slechter dan C, wacht niet langer en bel of mail Lex de Kruif voor meer informatie en een vrijblijvend adviesgesprek onder het motto ‘mogen we je helpen te verdienen aan duurzaamheid’.

Lex de Kruif

Adviseur MVO