Winst Optimalisatie Programma

Verhoog het rendement van uw bedrijf

KompasDe Prisma Advies Groep heeft een praktische methode ontwikkeld om de winstgevendheid van bedrijven te verbeteren. Onze methode begint met het doorlichten van uw bedrijf op diverse onderdelen. Het verbeterplan dat hieruit volgt geeft een duidelijke richting waar de meeste winst (verbetering) te behalen valt. Samen willen we deze verbeteringen ook echt gaan realiseren. Wij willen ons committeren aan het resultaat en daarom onze beloning daaraan koppelen.

Wat houdt het Prisma Winst Optimalisatie Programma precies in?

Het is een compleet verbetertraject om de winstgevendheid van bedrijven te verbeteren.

De eerste stap is een analyse van uw bedrijf op diverse onderdelen. Deze omvat onder andere de volgende aspecten: verkoop, inkoop, personeel, productieproces, strategie, marketing, financieringsstructuur, stuurinformatie, duurzaamheid, etcetera. Afhankelijk van uw (type) bedrijf kunnen hier nog deelgebieden aan worden toegevoegd (of weggelaten).

Door deze bedrijfsbrede analyse ontstaat er een helder beeld van de te verwachten resultaten en op welke deelgebieden deze zich bevinden. De uitkomsten zullen we u presenteren in een verbeterplan. Dit plan is zeer concreet en meetbaar opgesteld en vormt de basis voor het verbetertraject.

Vervolgens maken we afspraken met u over het verbetertraject, de te behalen resultaten en de bijbehorende vergoeding (maatwerk). Wij gaan hierbij uit van het principe dat wij beloond worden voor het realiseren van echt resultaat. "No cure, less pay" noemen wij dat. Met andere woorden; wij committeren ons aan het behalen van resultaten voor u!

Voordelen van dit programma 

 • Uw bedrijf professioneel doorgelicht door Prisma experts
 • Alle kennis van zeer ervaren adviseurs in één verbeterplan
 • Advies mogelijk op meer dan 11 aspecten van uw onderneming
 • Een concreet praktisch uitvoerbaar stappenplan om uw resultaat te verbeteren
 • Eén vertrouwd aanspreekpunt / projectleider vanuit Prisma
 • Prisma ondersteunt u bij de uitvoering van dit plan
 • Prisma committeert zich aan het behalen van resultaat: no cure, less pay

Is het Winst Optimalisatie Programma ook iets voor u?

Herkent u één (of meerdere) van de onderstaande uitdagingen? Dan kan het zeker interessant zijn om een keer te bespreken wat ons programma voor u kan opleveren.

 • Groei stagneert
 • Snelle groei zorgt voor minder 'in-control' zijn
 • Winstgevendheid (of marges) kan beter
 • Kostenniveau blijft te hoog
 • Bedrijf heeft een lage waardering (i.v.m. verkoop)
 • Interne processen lopen niet optimaal
 • Organisatorische problemen
 • Beter inspelen op veranderingen (in de markt)
 • Financiële aspecten (kosten, cashflow, onderhandenwerk, debiteuren, voorraad, etc)
 • Uitdagingen in de omgang met de bank (of andere financiers)

De logische volgende stap voor de Prisma Advies Groep

Door de continue groei van Prisma in het aantal adviseurs en het aantal vakgebieden, kunnen we bedrijven op steeds meer vlakken helpen. Prisma staat voor 'Kennis en daadkracht voor het MKB'.

Daarom is het een logische volgende stap voor de Prisma Advies Groep om daar met het Winst Optimalisatie Programma nog meer invulling aan te geven.

Op deze manier willen we samen met onze klanten werken aan het langdurig succesvol maken van MKB-bedrijven in Noord-Holland!

Wilt u een keer van gedachten wisselen over wat het Winst Optimalisatie Programma uw bedrijf kan opleveren? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.