Energieke Regio

Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?

Sinds afgelopen jaar heeft Lex de Kruif, adviseur MVO bij de Prisma advies Groep zich verbonden aan de Stichting Energieke Regio. Lex heeft de rol van Regiocoördinator voor de Energieke Regio’s in Noord-Holland.

Logo Energieke RegioStichting Energieke Regio is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die is opgericht om doelen uit het SER Energieakkoord te helpen realiseren en daartoe landelijk wordt ondersteund door o.a. de Rijksoverheid en Rabobank. Primaire doelstelling van Stichting Energieke Regio is het bevorderen van energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie bij bestaande bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed. Nevendoelstellingen hierbij zijn het positief beïnvloeden van het binnenklimaat, het verhogen van het bewustzijn en kennisniveau op het gebied van energievraagstukken en het positioneren van deelnemers als maatschappelijk verantwoorde organisaties. Het project verduurzaamt en stimuleert de lokale economie. 

Het motto van Stichting Energieke Regio luidt: ‘wij helpen u graag te verdienen aan duurzaamheid’.

De inspirerende, stimulerende en organiserende werkzaamheden van Stichting Energieke Regio worden lokaal mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a. gemeenten en lokale Rabobanken. Deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties betalen zelf hun advieskosten.

In dit artikel wil ik u attenderen op de voordelen van deelname aan het lokale Energieke Regioproject.

Voordelen voor een ondernemer

Energieke Regio gelooft alleen in verduurzaming die aansluit op de behoeften van de deelnemer. Het project zoekt eerst naar draagvlak en dan pas naar technische oplossingen. Het is dus zaak om eerst te ontdekken wat de behoeften van u als potentiële deelnemer zijn, bijvoorbeeld door te vragen:

 • of en zo ja, welke rol duurzaamheid in de organisatie speelt?
 • of er al verduurzamingsmaatregelen aan het gebouw of de installaties zijn uitgevoerd?
  Voorbeelden: led-verlichting, vervangen van oude cv-ketels, isoleren van het gebouw, installeren van zonnepanelen om groene stroom op te wekken.
 • of men wel eens nadenkt over het inschakelen van een onafhankelijke adviseur, die kan helpen het gebouw verder te verduurzamen?


Een lokale adviseur maakt samen met de deelnemer een zogenaamd E3P profiel op van uw bedrijf. Een E3P profiel is een eerste scan van uw bedrijf waaruit de kansen komen die er voor uw bedrijf liggen. Pas aan de hand daarvan worden in overleg vervolgstappen genomen.

Energieke Regio is een lokaal verduurzamingsproject:

 • dat organisaties zoekt, die aan de regio willen laten zien dat zij ook koploper willen zijn op het gebied van duurzaamheid;
 • dat aan die organisaties heel praktisch laagdrempelig en onafhankelijk advies uitbrengt;
 • waarbij alleen gezocht wordt naar maatregelen die voor de deelnemer aantrekkelijk zijn;
 • waarbij de deelnemer dus zelf bepaalt welke terugverdientijd hij bijvoorbeeld aantrekkelijk vindt;
 • waarbij ook comfortproblemen opgelost worden;
 • dat de deelnemer helpt om zich als duurzame koploper te profileren.
Wanneer is dit voor u interessant?

Als u een energienota heeft van € 10.000 per jaar of meer, kan Energieke Regio al interessant voor u zijn.

Uw interesse gewekt of wilt u meer weten over onze aanpak? Bel of mail Lex de Kruif:

Lex_deKruif_155x161 Lex de Kruif gegevens.JPG

Button Nieuwsoverzicht